OSLOS STØRSTE MILJØPROSJEKT

Vann- og avløpsetaten utvider renseanlegget i Oslo.

Sprengningsarbeidene vil pågå ut våren 2017. Anlegget vil være klart for åpning i 2020.

LES MER


SMS VARSLINGER

Send kodeordet UBRA START til 2258 og få sms-varsel før sprengning.

Les mer om SMS varslingen

OM OSLO STØRSTE MILJØPROSJEKT

 

HVORFOR?

Befolkningsveksten i Oslo belaster byens ledningsnett og renseanlegg med stadig større mengder avløpsvann, Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst.

Dagens renseanlegg er nå sterkt overbelastet. Dersom kapasiteten på avløpsrensingen ikke holder tritt med befolkningsveksten får vi dårligere vannkvalitet i fjorden.

Bystyret i Oslo bevilget derfor den 11.12.2013 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.

HVEM?

Vann- og avløpsetaten (VAV) er ansvarlig utbygger av UBRA.

Entreprenør for fjellarbeidet er det spanske selskapet OSSA - Obras Subterraneas SA.

HVOR?

Hele anlegget bygges i fjellet i direkte tilknytning til eksisterende anlegg. Utvidelsen vil skje i begge retninger, nord og sør.

NÅR?

Sprengningsarbeidene startet i november 2014 og varer ut våren 2017. I denne perioden vil det være mellom 3 til 8 sprengninger om dagen.

Etter at sprengningsarbeidene er er avsluttet vil det videre arbeidet ikke være til sjenanse for naboer.

Anlegget vil være klart for åpning i 2020.


FREMDRIFTSPLAN

Kart over anlegget i forhold til bebyggelse over bakken. Status uke 22.
Det gjenstår noen få sprengninger som vil utføres i løpet av sommeren 2017.

SPRENGNING FJELL
BYGNINGSARBEID I FJELLET
MASKIN/EL/VVS
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

NYHETER

 

Noe pigging og små sprenginger gjenstår

Dette kan føre til strukturlyd

Støyende arbeider 20. oktober

I forbindelse med arbeider inne i fjellet like ved Nedre Bekkelaget stasjon, skal vi i dag pigge i stykker en stor blokk i fjellet. Dette vil føre trolig føre til strukturstøy for naboer i nærområdet. Arbeidet blir etter planen avsluttet rundt klokken 22.00 fredag 20.oktober. Vi beklager ulempene for naboer.  

SPØRSMÅL OG SVAR

 

Ved å melde deg på tjenesten vil du få SMS-varsler 20-30 minutter før hver sprengning.

Meldingene er gratis for mottager.

Påmelding: Send kodeordet UBRA START til 2258
Utmelding: Send kodeordet UBRA STOPP til 2258

OBS! Når du får varsel om sprengning kan det være flere sprengninger i løpet av få minutters mellomrom på samme varsel.

Anleggets kapasitet er overskredet. Til tross for en rekke tekniske tiltak de siste årene klarer ikke anlegget å overholde konsesjonskravene. Vannkvaliteten i fjorden viser nå en negativ utvikling.

Prognoser viser sterk befolkningsøkning i Oslo, Utbyggingen vil øke kapasiteten fra 290 000 pe (personer) til 490 000 pe. Dette vil gi tilstrekkelig rensekapasitet til forventet belastning 2030.

Sprengning starter i november 2014 med varighet ut 2017. Totalt 465 000 m3 fjell skal fjernes.

Hverdager:

 • Sprenging tillates fra kl. 08.00 til 21.00.
 • Pigging tillates fra kl. 08.00 til 22.00.
 • Boring tillates fra kl. 07.00 til 22.00.

  Det vil ikke bli sprengning lørdag og søndag.

Sprengningene vil oppleves som en serie dype drønn snarere enn som eksplosjoner, etterfulgt av rystelser. Rystelsene vil for mange oppfattes som ubehagelige og skremmende.

Når det sprenges i fjell vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående bevegelse, noe som kan oppleves som vibrasjoner.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner og en kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Dette kan lett oppleves dramatisk, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale.

Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates. Det blir satt ut vibrasjonsmålere i anlegget og på boliger.

Les vår brosjyre som forteller litt om hvordan sprengningen påvirker omgivelsene.

VAV_Sprengningsbrosjyre

Grenseverdi for maksimal rystelse på eiendommene (boliger, murer etc) over anlegget er fastsatt til 20 mm/s.

Dette er en relativt lav verdi og vil normalt ikke medføre skader på bygninger og murer.

Grenseverdi på 20 mm er tilsvarende det som har vært benyttet ved tidligere sprengingsarbeider på Bekkelaget. Det blir utplassert flere rystelsesmålere som avleses etter hver salve /sprenging.

KONTAKT OSS

 
INFORMASJON OG KONTAKT

Du finner mer informasjon om UBRA og Vann- og avløpsetaten på:

Her finner du også skjema om du ønsker kontakt eller svar på spørsmål. Eller kontakt vårt Kundesenter på:

Telefon (man – fre kl. 08.00 – 15.30) 23 44 00 00
Vakt (døgnåpen) 23 43 79 00
Epost: kunde@vav.oslo.kommune.no