Sprengning og transport av masse fra anlegget

Dispensasjon fra støyforskriften:
Bydelsdirektøren i bydel Nordstrand har besluttet at det gis dispensasjon fra støyforskriftens § 14 i perioden 22.9.2014 til 10.10.2016 mandag – fredag fra kl. 08.00 til kl. 19.00.

I oppstartsfasen av prosjektet vurderer bydelsdirektøren det slik at situasjonen for naboene bør vurderes kontinuerlig og har derfor gitt strenge rammer for det arbeidet som tillates utført.

Massetransport:
Løsning for massetransporten er under ny vurdering av Vann- og avløpsetaten, Bydelsdirektøren i bydel Nordstrand og Oslo Havnevesen.  For å redusere ulempene for naboene, vurderes det om Havneveien kan benyttes til inn- og utkjøring i hele sprengningsperioden.  Dersom dette kan gjennomføres, vil ikke støybelastningen øke på eiendommene som ligger over portalen for den planlagte tunnelutkjøringen til Mosseveien.  Dessuten vil sprengning om natten kunne unngås.

Anleggsventilasjon:
For å redusere støy plasseres nå ventilasjonsviftene inne i det eksisterende tunnelanlegget. Viftestøyen blir dermed vesentlig redusert.

Oppstart av sprengningsarbeidene:
Sprengning av første salve er nå planlagt til uke 45.