Arbeider ved gamle Bækkelaget jernbanestasjon

Vi skal nå starte arbeidet ved gamle Bækkelaget jernbanestasjon. Dette arbeidet vil pågå fra og med uke 26 og ut året. Det vil normalt ikke bli arbeider og støy som vil være over støyforskriften.

Arbeid som skal utføres av vår entreprenør AF er snekring, forskalingsarbeid og betongarbeid.

Arbeidet er planlagt utført innenfor arbeidstid mandag til fredag kl. 07-19 og lørdag kl. 07-15.

Dersom arbeidet krever det, kan det eventuelt være at man må arbeide også på søndager. Vi vil da informere om dette på ubra.no.

Bydel Nordstrand er informert om type arbeid og arbeidstider som helsemyndighet.

Vi beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre for omgivelsen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon.

Vakttelefon dagtid: 46 80 31 45

Bane Nor
Bane Nor skal også utføre arbeid i samme område i forbindelse med Follobanen.

I perioden uke 26-31 skal de ha togstans og vedlikehold på samme strekning der vi arbeider.  For mer informasjon dette gå inn her: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/