Status 28. august

UBRA-prosjektet starter i dag med fjerning av noe fjell som stikker for langt innenfor i profilet i de utsprengte hallene. Det er snakk om totalt ca 50-60 m3. Det vil bli svært små salver og disse arbeidene kan ikke sammenlignes med sprengningsarbeidet som er gjennomført tidligere i prosjektet. Arbeidet vil pågå de neste ukene og det vil ikke bli skutt salver på kvelden.

Rystelsene vil bli svært lave og vi vurderer sannsynligheten for at de skal nå nabolaget til å være liten, men det vil bli montert opp rystelsesmåler for å kontrollere nivåene. Vi gjør det vi kan for at disse arbeidene skal bli til minst mulig sjenanse for nabolaget.