Status 17. oktober

Bygningsarbeidene er nå godt i gang også i hoveddelen av anlegget.

Etter avdekking av tidligere sprengte flater er det oppdaget at det noen steder er sprengt for lite. Her fjernes fjellet enten med pigging eller med sprengninger. For sprengning vil dette være meget små salver som ikke skal føre til rystelser. Alternativt vil fjellet bli fjernet med pigging. Dette kan føre til noe strukturlyd. All sprengning skal foregå mellom kl. 08:00- 21:00, pigging mellom kl. 08:00 – 22:00. Det poengteres at de fleste fjelloverflater nå er avdekket og at omfanget med behov for pigging/ sprengning er antatt å være lite.

Vi gjør det vi kan for at disse arbeidene skal bli til minst mulig sjenanse for nabolaget.