Status 1. mars

Fjellentreprenøren er nå i all hovedsak ferdig med sprengning i tverrhall, hall 0, biohallene 5, 6, 7 og 8. Nå gjenstår det kun å sprenge grøfter samt rensk av fjell som stikker innenfor den endelige profilen fjellhallene skal ha. De store salvene er nå ferdig også i biohall 5. Hovedaktiviteten i de store hallene er nå bunnrensk og avretting. Dette gjøres for å legge til rette for å støpe senere. De store gjenstående volumene med stein er i adkomsttunnelen. Her er sprengningsarbeidene nå godt i gang og dette vil pågå  cirka 3 uker fremover,

Vibrasjoner og lyden av sprengingene vil merkes i nabolaget så lenge sprengningsarbeidene pågår. Vi følger nøye med på rystelsesnivået og fare for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.

Vi vil i hovedsak være ferdig med sprengningsarbeidet i mars 2017, men det kan foregå noen justeringssalver senere i april.

AF gruppen er godt i gang med betongarbeidene.

 

Les mer om hvordan sprengningen påvirker nærmiljøet i vår brosjyre: VAV_Sprengningsbrosjyre

Vi beklager ulempene vårt arbeid medfører.

 

Kart over anlegget 1. mars