Status 12. mai

Vi skal nå i gang med utvidelsen av administrasjonsbygget ved Bekkelaget renseanlegg. Det skal utvides i samme høyde  som eksisterende anlegg sydover og bak mot E18.
Førstkommende mandag starter vår entreprenør AF med pælearbeider. Det skal bores med borerigg for å sette stålkjernepæler som vil være fundamentet for nybygget. Det må påregnes noe støy i forbindelse med disse arbeidene. I løpet av noen uker vil det også bli graving bak administrasjonsbygget, etterfulgt av stålarbeider for nytt tilbygg.

Arbeidstiden er fra kl. 07.00 til 19.00.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for nærområdet.

Maskin- og prosesskontrakt klar på UBRA.

PNC signerte denne uka den viktige maskin og prosess kontrakten for utvidelsen på Bekkelaget renseanlegg. Etter en grundig og god prosess med aktørene PURAC og PNC, var det sistnevnte som til slutt kom seirende ut!

Begge parter i kontrakten gleder seg stort til samarbeidet som skal pågå frem til utvidelsen står ferdig i 2020/2021

PNC og avtla

 

 

 

 

Foran fra venstre: Janne Aas-Jakobsen (NIRAS), Mario Perissutti (PNC), Jan Kopperstad (VAV) og Bettina Gerti Groß (PNC).

Bak fra venstre: Espen Erland (Juridisk rådgiver) og Mads André Larsen (Prosjektleder teknikk, UBRA)