Status 30. januar

Fjellentreprenøren er nå i all hovedsak ferdig med sprengning i biohall 6, 7 og 8, det gjenstår kun å sprenge grøfter samt fjerne enkelte knøler som stikker innenfor den endelige profilen fjellhallene skal ha. Det er også i de siste ukene sprengt ut forbindelsestunneler mellom alle biohallene for å legge til rette for videre arbeider. Dypdelen i den siste hallen, biohall 5 sprenges nå ut, det gjenstår noen uker med store salver her. De store gjenstående volumene med stein er i bio 5 og adkomsttunnelen. Arbeidene i adkomsttunnellen vil starte opp tidlig i februar.

Vibrasjoner og lyden av sprengingene vil merkes i nabolaget så lenge sprengningsarbeidene pågår. Vi følger nøye med på rystelsesnivået og fare for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.

Vi vil i hovedsak være ferdig med sprengningsarbeidet i mars 2017, men det kan foregå noen justeringssalver senere i april.

AF gruppen er godt i gang med betongarbeidene.

Les mer om hvordan sprengningen påvirker nærmiljøet i vår brosjyre: VAV_Sprengningsbrosjyre

Vi beklager ulempene vårt arbeid medfører.

Uke 1 2017