Støy fra pigging

Entreprenøren har startet sin nedrigging på riggområdet og vil, i dag 23. mars, fjerne et betongfundament ved pigging. Arbeidene vil pågå fra kl. 08. 00 og noen timer utover.

 Vi beklager ulempene våre arbeider medfører.