Støyende aktiviteter

Vi skal gjennomføre fjellsikring i skjæringen ovenfor Bekkelaget stasjon i perioden fredag 31.3 til  torsdag 6.4.  Dette vil medføre en støyende aktiviteter.

Fredag vil hovedaktiviteter være tilrigging for arbeidene. Det skal bores og monteres bolter. Dette arbeidet vil medføre noe støy som kan være til sjenanse for våre naboer.

Vi beklager ulempene vårt arbeid medfører for nærområdet.