NYHETER

Meld deg på liste for å få endringer i ubraweb direkte på epost/epostvarsel

Noe pigging og små sprenginger gjenstår

Dette kan føre til strukturlyd


Støyende arbeider 20. oktober

I forbindelse med arbeider inne i fjellet like ved Nedre Bekkelaget stasjon, skal vi i dag pigge i stykker en stor blokk i fjellet. Dette vil føre trolig føre til strukturstøy for naboer i nærområdet. Arbeidet blir etter planen avsluttet rundt klokken 22.00 fredag 20.oktober. Vi beklager ulempene for naboer.  


Status 17. oktober

Pigging og sprengning av fjelloverflater


Status 28. august

Arbeidet vil pågå de neste ukene og det vil ikke bli skutt salver på kvelden.


Arbeider ved gamle Bækkelaget jernbanestasjon

Arbeider ved gamle Bækkelaget jernbanestasjon


Status 12. mai

Oppstart på utvidelse av eksisterende administrasjonsbygg. Noe støy må påregnes.


Støyende aktiviteter

Støyende aktiviteter fom 31.3 tom 6.4.


Støy fra pigging

Entreprenøren har startet sin nedrigging på riggområdet og vil, i dag 23. mars, fjerne et betongfundament ved pigging. Arbeidene vil pågå fra kl. 08. 00 og noen timer utover.  Vi beklager ulempene våre arbeider medfører.    


Status 1. mars

Sprengningsarbeidet vil i hovedsak være ferdig i løpet av mars måned


Status 30. januar

Sprengningsarbeidene ferdig månedskiftet mars/april